eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Dobrá Voda

Dobrá Voda 121
919 54 Dobrá Voda

Mobil:
Telefón: +421 33 5575004
Web: http://www.obecdobravoda.eu
E-mail: dobravoda.podatelna@gmail.com

IČO: 00312380
DIČ: 2021133719

Bankové spojenie
IBAN:
 SK18 0200 0000 0000 1212 8212